دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
برنامه استراتژیک
 
بیانیه رسالت(Mission):
رسالت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ایجاد بستر و فضای مناسب برای محققین جهت انجام پژوهش های کاربردی، تربیت محققین توانمند در طب سنتی ایران و تاریخ پزشکی به منظور  مشارکت در توسعه و ارتقای سلامت جامعه می باشد. ما سعی خواهیم نمود، با توانمند سازی نیروهای انسانی، افزایش انگیزه در پژوهشگران، استفاده بهینه از منابع و تجهیزات به رسالت فوق دست یابیم.


دورنما(Vission):
 ما برآنیم با توسعه و تقویت همه جانبه تحقیقات در عرصه  طب سنتی و تاریخ پزشکی زمینه های ارتقای سلامت جامعه را فراهم کنیم.

استراتژی ها(Strategies):
ارتقا کیفیت و کمیت خدمات درمانی
اطلاع رسانی گسترده به جامعه در خصوص اھمیت بیماری ها و روش ھای پیشگیری و درمان
جذب محققین و پژوھشگران جهت اجرایی نمودن اولویت ھای تحقیقاتی با استفاده از امکانات مرکز و ھمکاری با  اعضایھیئت علمی
گسترش تحقیقات و پژوھش ھای کاربردی و بالینی
راه اندازی سیستم مجازی دسترسی به کتابخانه مرکزی دانشگاه
 
اھداف کلی:
توسعه توانمندی و قابلیتهای مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
تولید، ارتقاء و انتشار دانش در زمینه تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
ارتقاء ظرفیت سازی پژوهش در زمینه تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
ارتقاء مشارکت درون بخشی و برون بخشی در مورد تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
 
اهداف استراتژیک(Straegic Goals):
راه اندازی درمانگاه های پژوهش محور در حیطه طب سنتی ایران
چاپ مقالات مربوطه با انجام تحقیقات کیفی در زمینه طب سنتی ایران
ترجمه و تصحیح منابع طب سنتی ایران
نوشتن توافق نامه با مراکز در مانی همکار
هماهنگی با صدا و سیما در خصوص ساخت و پخش برنامه های مربوط به طب سنتی ایران
پخش یافته های علمی در روزنامه ها و منابع خبری
جذب بیشتر محققین طب سنتی ایران
همکاری و انجام طرح های تحقیقاتی با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور
کسب ردیف مستقل برای جذب هیئت علمی طب سنتی ایران
آموزش مبانی طب سنتی ایران به اساتید دانشگاه
آموزش مبانی طب سنتی ایران به محققین علاقه مند به پژوهش در زمینه طب سنتی ایران
انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقات دانشگاه
همکاری با محققین همکار
ارتقا سطح کیفی تحقیقات طب سنتی ایران
 جذب همکاران با مدرک تحصیلی مرتبط
جذب همکار ساعتی با مدرک تحصیلی مرتبط جهت  انجام طرح های تحقیقاتی در سطح شهر
 
اهداف اختصاصی:
تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه طب سنتی ایران و تاریخ پزشکی
تلاش جهت تصویب قطعی مرکز طب سنتی و تاریخ پزشکی
پیگیری جهت توسعه فضای فیزیکی مرکز
ارتقاء و تقویت پایگاه اینترنتی پژوهشی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
تکمیل کادر علمی و دفتری مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
راه اندازی دکترای تخصصی PhD by  Research  در گروه آموزشی طب سنتی و تاریخ پزشکی
افزایش تعداد سالیانه طرحهای تحقیقاتی
افزایش تعداد پایان نامه های دانشجویی با نام مرکز در زمینه تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی در مجلات خارجی معتبر داخلی علمی-پژوهشی
ترجمه و گرد آوری کتب مرتبط با طب سنتی و تاریخ پزشکی
تالیف کتب مرتبط با طب سنتی و تاریخ پزشکی
افزایش برگزاری کارگاههای پژوهشی و سمینار یا کنگره های داخلی جهت توانمند ساز ی پژوهشگران همکار با مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
حفظ و ارتقاء جلسات علمی هفتگی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی برای علاقه مندان به طب سنتی ایران
ساماندهی همکاری با گروههای دانشجویی علاقمند همکاری با مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
انجام پژوهش مشترک با مراکز تحقیقات داخلی در زمینه طب سنتی و تاریخ پزشکی
تلاش جهت تبدیل مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به مرکز همکار سازمانهای معتبر بین المللی
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/13
تعداد بازدید:
295
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
Powered by DorsaPortal