دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
Affiliation

فارسی: مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Research Center for Traditional Medicine and History of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Traditional medicine is interdisciplinary knowledge and shared different fields of knowledge such as medicine, anthropology, phytology, etc and considered as one of the precious heritage of Islamic-Iranian Civilization. The Iranian founders of traditional medicine are prominent scientists such as Avicenna, Razi, Jorjani and…whose studies and researches affected the medicine in a world.

Activities of Shiraz University of Medical Sciences in the field of Traditional Persian Medicine are improving by Research Center for Traditional Medicine and History of Medicine and the department of traditional medicine. As a result of these activities, we hope to improve the capabilities of the national health system and serve the noble people of Iran.

درباره مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب
 مهرماه سال 1388 و با تصویب هیئت محترم رئیسه دانشگاه ، دفتر مطالعات و تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تاسیس گردید در تابستان سال 1388 با تصویب هیئت محترم رئیسه دانشگاه، دفتر مطالعات و تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب به مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی تغییر نام و به عنوان یکی از مراکز پژوهشی مصوب دانشگاه به فعالیت خود ادامه داد. که این فعالیت ها همچنان ادامه دارد. 

فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه ی طب سنتی ایران از طریق مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی و گروه آموزشی طب ایرانی رو به گسترش است و امید اینکه نتایج این فعالیت ها در مسیر ارتقای توانمندی نظام سلامت کشور و خدمت به مردم شریف ایران مستدام باشد

                                                                                                                                  
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
Powered by DorsaPortal