درمانگاه تخصصی طب سنتی حکیم عمادالدین شیرازی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1394 موفق به راه اندازی درمانگاه تخصصی  آموزشی و پژوهشی طب سنتی گردید. این درمانگاه در دوشیفت (صبح و عصر) آمادگی پذیرش بیماران را دارد.
آدرس : شیراز خیابان فلسطین ، تبین هدایت و حکیمی ، پلاک 49   تلفن : 07132340460
 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی