چاپ کتاب

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی در چند سال گذشته چندین کتاب ارزشمند چاپ نموده است که ازجمله آن می‌توان به کتاب راهنمای مصرف‌کنندگان برای استفاده از طب سنتی، طب مکمل و طب جایگزین اشاره نمود که با همکاری سازمان جهانی بهداشت منتشر گردیده است همچنین محققین و اعضا پرتلاش هیئت‌علمی با توکل بر خداوند متعال 9 عنوان کتاب تخصصی دیگر نیز تألیف و ترجمه نمودند .


عناوین کتاب های چاپ شده :

  • راهنمای مصرف کنندگان برای استفاده از طب سنتی 
  • روانپزشکان و درمانگران سنتی
  • علم ،شبه علم
  • ارجوزه ی ابن سینا در علم پزشکی
  • کایروپرکتیک
  • پیشیمه دندانپزشکی در طب سنتی ایران
  • طب سوزنی
  • رساله در تعلیم آبله زنی
  • Acupuncture (به زبان انگلیسی )
  • Chiropractic (به زبان انگلیسی )


 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی