اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


 

تعداد: 15  |  صفحات:  1  2 

انتصاب عضو هیات علمی
   پیرو صدور حکم، جناب آقای دکتر محمد حسین شریفی دارای مدرک دکترای تخصصی تغذیه از فروردین ماه 1398 به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی شروع به کار نمودند.
    1398-1-24
    ادامه ...

برگزاری کارگاه روش شناسی پژوهش جهت اعضای هیأت علمی طب ایرانی
   مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارگاه روش شناسی پژوهش را جهت اعضای هیأت علمی طب ایرانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ هفتم و هشتم آذرماه 1397 برگزار نمود. هدف از برگزاری این کارگاه، ارتقای توانمندی علمی شرکت کنندگان در طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی به ویژه کارآزمایی های بالینی بوده است.
    1397-10-11
    ادامه ...

برگزاری جلسه با معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت
   
    1397-7-29
    ادامه ...

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به عنوان یکی از ده مرکز برگزیده دانشگاه معرفی شد
   مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به عنوان یکی از مراکز برگزیده دانشگاه معرفی شد .طبق نامه شماره 2043595/97 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی در ده مرکز تحقیقاتی برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفت
    1397-5-15
    ادامه ...

ارتقاء جایگاه علمی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   پیرو ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی در آخرین اعلام رتبه‌بندی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی از رتبه 60 در 168 مرکز به رتبه 56 از 211 مرکز در کل مراکز تحقیقاتی کشور و همچنین رتبه 6 از 11 مرکز به رتبه 4 از 12 مرکز در گروه مراکز بیومدیکال بالای سه سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارتقاء یافت.
    1396-11-9
    ادامه ...

بازدید مسئولین برج پژوهشی از توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1396-7-25
    ادامه ...

بازدید دکتر بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت
   
    1395-10-22
    ادامه ...

کارگاه چشم انداز تحقیقات در طب سنتی ایرانی
   
    1395-5-19
    ادامه ...

دومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1395-5-19
    ادامه ...

اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1395-5-6
    ادامه ...

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی