اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


انتصاب عضو هیات علمی

alireza salehi

1398-1-24

پیرو صدور حکم، جناب آقای دکتر محمد حسین شریفی دارای مدرک دکترای تخصصی تغذیه از فروردین ماه  1398 به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی شروع به کار نمودند.

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی