اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


بازدید مسئولین برج پژوهشی از توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

a sadeghfard

1396-7-25

مسئولین برج پژوهشی محمد (ص) در تاریخ 25/7/95 از  توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی بازدید خواهند کرد . در این بازدید توانمندی های مرکز در راستای اطلاع رسانی و تولیدات علمی بررسی خواهد شد.  

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی