اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


بازدید دکتر بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت

A.S

1395-10-22

بازدید پرفسور بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت

    آقای پرفسور جرارد بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت و استاد دانشگاه اکسفورد و دانشگاه کلمبیا در تاریخ دوشنبه 20/10/95 در دانشکده طب سنتی و مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ، سخنرانی علمی خود با عنوان "روش های تحقیق در طب سنتی" را ارایه نمودند.

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی