اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


بازدید هیات مسئولین و کارشناسان برج پژوهشی دانشگاه1394-10-29گروه اعزامی شامل آقای دکتر مروت ،آقای نمازی و خانم رحیمی در تاریخ 15/2/95 از مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی بازدید نمودند و با فعالیت های مرکزتحقیقات آشنا شدند و پیشنهادات خود را جهت توسعه کیفی و کمی فعالیت های مرکز تحقیقات ارایه نمودند.

 
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی