اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


 

تعداد: 11  |  صفحات:  1  2 

بازدید مسئولین برج پژوهشی از توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1396-7-25
    ادامه ...

برگزاری نشست دانشجویی
   
    1396-6-19
    ادامه ...

بازدید دکتر بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت
   
    1395-10-22
    ادامه ...

کارگاه چشم انداز تحقیقات در طب سنتی ایرانی
   
    1395-5-19
    ادامه ...

دومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1395-5-19
    ادامه ...

اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1395-5-6
    ادامه ...

راه اندازی سامانه فصل نامه تخصصی پور سینا
   
    1395-4-27
    ادامه ...

اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1395-3-31
    ادامه ...

انتصاب دکتر علیرضا صالحی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1395-3-12
    ادامه ...

انتشار کتایچه خلاصه مقاله همایش ملی طب و داروسازی مبتنی بر شواهد در شماره ضمیمه مجله IJMS
   
    1394-10-29
    ادامه ...

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی جندی شاپور
دی ماه 1395

 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی