اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


 

تعداد: 15  |  صفحات:  1  2 

برگزاری کارگاه روش شناسی پژوهش جهت اعضای هیأت علمی طب ایرانی
   مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارگاه روش شناسی پژوهش را جهت اعضای هیأت علمی طب ایرانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ هفتم و هشتم آذرماه 1397 برگزار نمود. هدف از برگزاری این کارگاه، ارتقای توانمندی علمی شرکت کنندگان در طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی به ویژه کارآزمایی های بالینی بوده است.
    1397-10-11
    ادامه ...

برگزاری جلسه با معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت
   
    1397-7-29
    ادامه ...

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به عنوان یکی از ده مرکز برگزیده دانشگاه معرفی شد
   مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به عنوان یکی از مراکز برگزیده دانشگاه معرفی شد .طبق نامه شماره 2043595/97 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی در ده مرکز تحقیقاتی برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفت
    1397-5-15
    ادامه ...

ارتقاء جایگاه علمی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   پیرو ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی در آخرین اعلام رتبه‌بندی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی از رتبه 60 در 168 مرکز به رتبه 56 از 211 مرکز در کل مراکز تحقیقاتی کشور و همچنین رتبه 6 از 11 مرکز به رتبه 4 از 12 مرکز در گروه مراکز بیومدیکال بالای سه سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارتقاء یافت.
    1396-11-9
    ادامه ...

بازدید مسئولین برج پژوهشی از توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1396-7-25
    ادامه ...

برگزاری نشست دانشجویی
   
    1396-6-19
    ادامه ...

بازدید دکتر بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت
   
    1395-10-22
    ادامه ...

کارگاه چشم انداز تحقیقات در طب سنتی ایرانی
   
    1395-5-19
    ادامه ...

دومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1395-5-19
    ادامه ...

اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
   
    1395-5-6
    ادامه ...

مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی: استان فارس، شیراز، فلکه ستاد، دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره دو،طبقه 8
تلفن: 32337589
آدرس پست الکترونیکی:tim@sums.ac.ir
 

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
کنگره بین المللی صلح در سلامت


 1- فرم خام پرسشنامه پژوهشی
2-فرم خام ثبت نام گروه تحقیقات دانشجویی
راه اندازی وب سایت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی