طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

بازدید مسئولین برج پژوهشی از توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

a sadeghfard

1396-7-25

مسئولین برج پژوهشی محمد (ص) در تاریخ 25/7/95 از  توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی بازدید خواهند کرد . در این بازدید توانمندی های مرکز در راستای اطلاع رسانی و تولیدات علمی بررسی خواهد شد.  

 

  اخبار و اطلاعیه ها

انتصاب عضو هیات علمی
1398-1-24
پیرو صدور حکم، جناب آقای دکتر محمد حسین شریفی دارای مدرک دکترای تخصصی تغذیه از فروردین ماه 1398 به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی شروع به کار نمودند.
برگزاری کارگاه روش شناسی پژوهش جهت اعضای هیأت علمی طب ایرانی
1397-10-11
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارگاه روش شناسی پژوهش را جهت اعضای هیأت علمی طب ایرانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ هفتم و هشتم آذرماه 1397 برگزار نمود. هدف از برگزاری این کارگاه، ارتقای توانمندی علمی شرکت کنندگان در طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی به ویژه کارآزمایی های بالینی بوده است.
برگزاری جلسه با معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت
1397-7-29
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به عنوان یکی از ده مرکز برگزیده دانشگاه معرفی شد
1397-5-15
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به عنوان یکی از مراکز برگزیده دانشگاه معرفی شد .طبق نامه شماره 2043595/97 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی در ده مرکز تحقیقاتی برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفت
ارتقاء جایگاه علمی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
1396-11-9
پیرو ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی در آخرین اعلام رتبه‌بندی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی از رتبه 60 در 168 مرکز به رتبه 56 از 211 مرکز در کل مراکز تحقیقاتی کشور و همچنین رتبه 6 از 11 مرکز به رتبه 4 از 12 مرکز در گروه مراکز بیومدیکال بالای سه سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارتقاء یافت.
بازدید مسئولین برج پژوهشی از توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
1396-7-25
بازدید دکتر بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت
1395-10-22