طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

 


لینک نظام نوین اطلاعات پژوهشی کشور

http://www.research.ac.ir/
علم سنجی اعضا هیئت علمی
http://isid.research.ac.ir/
معرفی مجلات نامعتبر و جعلی
http://blacklist.research.ac.ir/

تفاهم نامه همکارهای علمی

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید

آدرس مقالات :

فارسیمرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ 
پزشکی  , دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
EnglishResearch Center for Traditional Medicine and History of Medicine,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.............................................................
مقالات جدید مرکز:ععغف
 


مقالات جدید

Effect of Foeniculum vulgare on Primary Dysmenorrhea: A SystematicReview and Meta-Analysis  
 
Clinical Presentation of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms in Terms of Gender and Chronological Age

تأثیر نوع مزاج و مکمل بیکربنات سدیم بر توان بیهوازی و شاخص خستگی

Effects of Herbal combination (Melissa officinalisL. andNepeta menthoidesBoiss. & Buhse) on insomnia severity, anxiety and depression in insomniacs: Randomized placebo controlled trial 

Association Between Personality Types and Temperament (Mizaj) Based on Persian Medicine
 
A Systematic Review and Meta-Analysis on the Effect of Cotoneaster mannaon Neonatal Jaundice

Effects of Herbal combination on insomnia severity, anxiety and depression in insomniacs Randomized placebo controlled trial

EFFECTS OF CUSCUTA CHINENSIS LAM. VERSUS FLUOXETINE FOR  TREATMENT OF MAJOR DEPRESSION: A DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED  CONTROLLED TRIAL

The Prevalence of Complementary and Alternative Medicine Use Among Dermatology Outpatients in Shiraz, Iran
MEDICINAL PLANTS USED IN PERSIAN MEDICINE TO TREAT DEPRESSION

Perinatal outcome in pregnancy with polyhydramnios in comparison with normal pregnancy in department of obstetrics at Shiraz University of Medical Sciences

 The effect of Cawthorne& Cooksey exercise on balance and quality of life of 60 to80 years old Shirazian people(Randomized clinical trial

 The Prevalence of Complementary and Alternative Medicine Use Among Dermatology Outpatients in Shiraz, Iran


فصل نامه تخصصی
طب سنتی و تاریخ پزشکی پورسینا

  برای ورود به وب سایت کلیک فرمایید 

 
 

  اخبار و اطلاعیه ها

انتصاب عضو هیات علمی
1398-1-24
پیرو صدور حکم، جناب آقای دکتر محمد حسین شریفی دارای مدرک دکترای تخصصی تغذیه از فروردین ماه 1398 به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی شروع به کار نمودند.
برگزاری کارگاه روش شناسی پژوهش جهت اعضای هیأت علمی طب ایرانی
1397-10-11
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارگاه روش شناسی پژوهش را جهت اعضای هیأت علمی طب ایرانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ هفتم و هشتم آذرماه 1397 برگزار نمود. هدف از برگزاری این کارگاه، ارتقای توانمندی علمی شرکت کنندگان در طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی به ویژه کارآزمایی های بالینی بوده است.
برگزاری جلسه با معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت
1397-7-29
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به عنوان یکی از ده مرکز برگزیده دانشگاه معرفی شد
1397-5-15
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی به عنوان یکی از مراکز برگزیده دانشگاه معرفی شد .طبق نامه شماره 2043595/97 معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی در ده مرکز تحقیقاتی برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفت
ارتقاء جایگاه علمی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
1396-11-9
پیرو ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی در آخرین اعلام رتبه‌بندی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی از رتبه 60 در 168 مرکز به رتبه 56 از 211 مرکز در کل مراکز تحقیقاتی کشور و همچنین رتبه 6 از 11 مرکز به رتبه 4 از 12 مرکز در گروه مراکز بیومدیکال بالای سه سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارتقاء یافت.
بازدید مسئولین برج پژوهشی از توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
1396-7-25
بازدید دکتر بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت
1395-10-22