طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

آدرس مقالات :

فارسی: مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ
پزشکی  , دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

EnglishResearch Center for Traditional Medicine and History of Medicine,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 
 
 
 

بازدید پرفسور بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت

    آقای پرفسور جرارد بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت و استاد دانشگاه اکسفورد و دانشگاه کلمبیا در تاریخ دوشنبه 20/10/95 در دانشکده طب سنتی و مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی ، سخنرانی علمی خود با عنوان "روش های تحقیق در طب سنتی" را ارایه نمودند.


برای دیدن عکس بر روی آن کلیک نمایید.

.............................................................
مقالات جدید مرکز:ععغف
 

         مقالات جدید مرکز                                 

Green Urine in Traditional Persian Medicine:Differential Diagnosis and Clinical Relevance                               

Johannitius (809–873 AD), a medieval physician, translator and author                                   


Topical Allium ampeloprasum Subsp Iranicum (Leek) Extract Cream in Patients With Symptomatic Hemorrhoids: A Pilot Randomized and Controlled Clinical Trial                

A pilot randomized double-blind placebo-controlled trial on topical chamomile (Matricaria chamomilla L.) oil for severe carpal tunnel syndrom.....................


فصل نامه تخصصی
طب سنتی و تاریخ پزشکی پورسینا

  برای ورود به وب سایت کلیک فرمایید