طب سنتی يك دانش ميان رشته اي و حاصل اشتراک حوزه های معرفتی مختلف از جمله پزشكی، انسان شناسی، گياه شناسی و ... و در واقع يكی از مواريث گران بهای تمدن ايرانی – اسلامی است.  دانشمندان برجسته ای همچون ابن سينا، رازی، جرجانی و ... كه مطالعات و تحقيقات ايشان دانش طب در عرصه جهانی را متاثر ساخته، از بنيان گزاران طب سنتی ايران هستند.

Feature Slides

 
تفاهم نامه همکارهای علمی

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید

آدرس مقالات :

فارسیمرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ 
پزشکی  , دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
EnglishResearch Center for Traditional Medicine and History of Medicine,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.............................................................
مقالات جدید مرکز:ععغف
 
مقالات جدید

1-MEDICINAL PLANTS USED IN PERSIAN MEDICINE TO TREAT DEPRESSION
2- EFFECTS OF CUSCUTA CHINENSIS LAM. VERSUS FLUOXETINE FOR TREATMENT OF MAJOR DEPRESSION: A DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
3-Perinatal outcome in pregnancy with polyhydramnios in comparison with normal pregnancy in department of obstetrics at Shiraz University of Medical Sciences
4- 
The effect of Cawthorne& Cooksey exercise on balance and quality of life of 60 to80 years old Shirazian people(Randomized clinical trial
5- The Prevalence of Complementary and Alternative Medicine Use Among Dermatology Outpatients in Shiraz, Iran


فصل نامه تخصصی
طب سنتی و تاریخ پزشکی پورسینا

  برای ورود به وب سایت کلیک فرمایید 

 

 

  اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء جایگاه علمی مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
1396-11-9
پیرو ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی در آخرین اعلام رتبه‌بندی، مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی از رتبه 60 در 168 مرکز به رتبه 56 از 211 مرکز در کل مراکز تحقیقاتی کشور و همچنین رتبه 6 از 11 مرکز به رتبه 4 از 12 مرکز در گروه مراکز بیومدیکال بالای سه سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارتقاء یافت.
بازدید مسئولین برج پژوهشی از توانمندی های مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
1396-7-25
برگزاری نشست دانشجویی
1396-6-19
بازدید دکتر بودکر مشاور سازمان جهانی بهداشت
1395-10-22
کارگاه چشم انداز تحقیقات در طب سنتی ایرانی
1395-5-19
دومین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
1395-5-19
اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی
1395-5-6